Zónová divadelná prehliadka 2018

20 apríla, 2018

 

Divadlo VHV scéna komédia DR Branislava Nušića – repríza

V piatok, 20. apríla o 19 h pred selektorom  hralo domáce Divadlo VHV scéna
Kovačica s divadlom DR Branislava Nušića
Predstavenie,  sa uskutočnilo v rámci Zónovej
divadelnej prehliadky.