Mesiac: apríl 2017

20 apríla, 2017

  Projekt Afirmácia multikultúrnosti a tolerancie vo Vojvodine Kvíz prebiehal 20. apríla v Kovačici, víťazi sú žiaci Belocrkvanského gymnázia a sečanjskej strednej školy Vuka Karadžića. Druhé miestá zaujali kovačickí gymnazisti a stredoškoláci z Titelu.  

16 apríla, 2017

  Vo Veľkonočnú nedeľu 16.apríla 2017 v Kovačickom Dome kultúry odznel kultúrno umelecký program Veľkonočný koncert ochotníkov Kovačického Domu kultúry a ich hostí. Na potešenie početného domáceho obecenstva výstúpili: najmladšia, stredná a dievčenská folkórna skupina, folklorna skupina v spolupráci, chlapčenská a dievčenská spevácka skupina Základnej škole Mladých pokolení a žiaci Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici,Mužská…

6 apríla, 2017

  Vysunuté oddelenie základného hudobného vzdelania ZUŠ Josifa Marinkovic Zrenjanin a Dom kultúry 3.októbra Kovačica zorganizovali internú hodinu pre študentov sekcie pre akordeón, gitaru a klavír v MS Kovačica, kde vystúpilo 20 študentov tejto školy. Študentov podporili učitelia, rodičia a priatelia.