Mesiac: august 2017

31 augusta, 2017

  Práce na rekonštrukcii Domu kultúry v Kovačici stále prebiehajú. Opravuje sa časť strechy a miestností na druhom medziposchodí domu kultúry. Adaptované miestnosti budu slúžiť vysunutému oddeleniu hudobnej škole Josif Marinković zo Zreňaninu ako hudobné kabineti. Opravu vyfinancovali Obec Kovačica a Dom kultúry Kovačica z vlasných zdrojov.