Máškove dni 2021

22 októbra, 2021

V Dome kultúry v Kovačici, v dňoch 22.-24. októbra  odzneli Máškove divadelné dni

2021

Tohto roku bolo v pláne vystúpenie 5-ich divadelných súborov, ale pre ochorení hercov dve boli zrušené: Kabaret 2 Fedor Teátra z Padiny a divadelné predstavenie Pupin – istorija velikana v prednese známeho herca Fuada Tabučića.
V piatok 22.októbra okrem nerealizovaného predstavenia Pupin – istorija velikana, o 20 hodine vystúpil Kolektív Kokram z Kovačici s prestavením Slúžky Jeana Geneta.
Réžia, preklad a úprava textu: Dragan Karlečik
Lektorka: Nina Chalupová
Scénografia: Michal Bíreš
Kostýmy: Alžbeta Nosáľová
Zvukár: Jaroslav Suchánsky
Osvetľovač: Adam Strakúšek
Zvukové efekty: Miroslav Sabo
Dizajn plagátu a afiša: Martina Jonášová
Producent: Jan Puškar
Herecké obsadenie:
Solange: Darina Čechová
Claire: Ivana Čížiková
Madame: Aleksandra Čížiková.

V sobotu 23. októbra o 20 hodine vystúpil SVD z Báčskeho Petrovca s predstavením PROFESIONÁL Dušana Kovačevića .
Autor: Dušan Kovačević
Réžia: Richard Sanitra, Ján Chalupka
Asistentka réžie, kreatívna spolupráca na koncepte: Svetlana Gaško
Preklad, jazyková adaptácia (s použitím prekladu J. Jankoviča), dramaturgia, úprava: Ján Chalupka
Scéna a kostýmy, svetelný a hudobný dizajn, video projekcie: Richard Sanitra.

OSOBY A OBSADENIE:
LUKA Zdenko Kožík
TEJO Branislav Čeman
MARTA Miroslava Blažić
BLÁZON Ondrej Mištec
Za stvárnenie podobizne Tejovej matky v projekcii ďakujeme Janke Pilzovej.
Majster zvuku: Jaroslav Zima
Majster svetla: Peter Čáni
Šepkárka a rekvizitárka: Ivana Ožvátová
Majstri scény: Ján Lomen, Ondrej Mištec a Ján Mega
Výroba scény: Ondrej Mištec a Ján Mega
Vedúci výroby a javiskovej techniky: Ondrej Mištec
Foto Hana Tancik
Dizajn propagačných materiálov: Danijel Chalupka
Predstavenie vedie: Miroslava Blažić

V nedeľu, 24. októbra druhé divadlo Fedor teáter Padina nevystupovalo, a o 18 hodine vystúpili Kysáčania s predstavením BOZKY Jána Privizera.
Osoby a obsadenie:
Hana – Jana Čižmanská
Anastázia – Sonja Francistyová
Júlia – Emilija Čemanová
Helena – Martina Agarská
Beáta – Nina Vršková
Milan – Miloš Privizer
profi bozkávač 24/7 – Miloš Vrška
Šepkárka: Andrea Miháľová
Zvukár: Ivan Madacký
Svetlár: Kristian Križan
Návrh hudby, svetla, scény a kostýmov: kolektív
Technika: Ján Kohút, Pavel Surový, Ondrej Gaško
Plagát a afiš spracoval: Ivan Sabo
Ruku k dielu priložili zamestnanci KC Kysáč.
Prehliadku finančne podporila Obec Kovačica a organizáciu podujatia mali na starosti Divadlo VHV Scéna a Dom kultúry 3. októbra v Kovačici.

Ďakujeme obecenstvu, ako i hercom za skvelý výkon.