Divadelný víkend : Diabol v raji manželskom

14 októbra, 2017

K príležitosti osláv Kovačický október,

 

v

sobotu, 14. októbra o 20 h vystúpil súbor Divadlo VHV zo starej Pazove s divadlom Diabol v raji manželskom Ferka Urbánka.

 

 

Ferko Urbánek (1859 -1934)
František Ľudovít Urbánek (Ferko Urbánek) pôsobil ako dramatik, prozaik, básnik, autor vyše 50 divadelných hier s ľudovýchovným a
národnobuditeľským poslaním, ktoré do dnes hrajú predovšetkým ochotnícke divadlá.
Ťažisko Urbánkovej literárnej činnosti je v dramatickej tvorbe.Dostal sa k nej cez záujem o ochotnícke divadlo, ktorému sa
venoval na všetkých pôsobiskách ako herec, organizátor a postupne aj ako autor. Počas svojej literárnej činnosti napísal okolo 60
divadelných hier. Najprv písal krátk e spoločenské veselohry a salónne frašky. Medzi jeho prvotiny patria spoločenské komédie
Zaživa v nebi (1898) a Diabol v raji manželskom (1899), v ktorých s humorom zachytil príbehy zo života vyšších kruhov. Urbánkové
diela vychádzajú z idealistického chápania zápasu dobra so zlom a triednych vzťahov.
Divadelná hra Diabol v raji manželskom je veselohra o tom ako môžu klebety narobiť veľké starosti všetkým členom v dome.