KONTAKT

          Adresa :

         USTANOVA ZA KULTURU

         Dom kulture "3. oktobar"

         Maršala Tita 46

         26210 Kovačica

         Republika Srbija

 

         Tel/fax : 013/661 - 112

         E-mail : dkulture@gmail.com

 

         PIB:                      101009541

         Matični broj :      08027447

         Budžetski broj (JBKJS) :    08541

                 Direktor

         Mgr. Jan Tomaš

mob :  062 8850 814

tel :  013/660 - 666

E-mail :  dkulture@gmail.com

 

 

 


by  dkulture@gmail.com       contact :    062 8850 813