Obrazy z Dolnej zeme v Kovačici

18 septembra, 2021

V sobotu 18. septembra o 19. h sa v priestoroch Domu kultúry v Kovačici uskutočnil program Univerzitného folklorného súboru Mladosť z Banskej Bystrici pod názvom Obrazy z Dolnej zeme I 1918.

Členmi súboru sú prevažne študenti z rôznych regiónov Slovenska, mladí ľudia, ktorí majú radi folklór a ľudové umenie. Choreografom a režisérom programu je odborný asistent KHK PF UMB Mgr. art. Martin Urban, PhD.,

UFS Mladosť je prvým súborom zo Slovenska, ktorý postavil choreografiu tancov dolnozemských Slovákov. Na celoslovenskej súťaži, ktorá sa konala 2017 roku v Liptovskom Mikuláši sa Mladosť s prvou choreografiou dolnozemského tanca pod názvom Ilečke umiestnila v striebornom pásme. V tom istom roku súbor premiéroval Obrazy z Dolnej zeme vo svojom výročnom programe.
V Kovačici, v tomto folklórnom divadle nám súbor predstavil tance z Jánošíka, Pivnice, Selenče a Aradáča zvyky a obyčaje z Dolnej zeme.
Ďakujeme UFS Mladosť za výborné spevácke a tanečné výkony. Bol to fantastický umelecký zážitok.