Výzva Rozspievané klenoty 2020

15 septembra, 2020

Výzva na účasť na 28. festivale Rozspievané klenoty 2020

Po rozhodnutí krízového štábu o zmiernení opatrenia v boji proti korónovému vírusu Organizačný výbor festivalu sa rozhodol usporiadať festival. tento rok sa festival realizuje v obmedzenom režíme v zmysle opatrení krízového štábu a za sprísnených hygienických podmienok (povinné rúška, dezinfekcia priestoru, rúk).

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice vyzýva deti od 7 do 10 a 11 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese deti Rozspievané klenoty 2020.

Prosíme odborných pracovníkov základných škôl, prípadne spolkov alebo združení, aby nám naj neskoršie do 05. októbra t.r. zaslali písomnú prihlášku jedného mladého speváka od 7 do 10 rokov a jedného mladého speváka od 11 do 14 rokov zo svojho prostredia v Záverečnej – finálovej časti festivalu , ktorá sa bude konať v sobotu, 24. októbra 2020 v Dome Kultúry 3. októbra v Kovačici.

Súčastne vás upozorňujeme na zmenu Čl. 3 pravidiel festivalu :

„Na festivale súťažia sólisti, takže duetá a podobné skupiny môžu účinkovať len ako hostia festivalu. Na festivale súťažia speváci v dvoch vekových kategórii:
• mladšia veková kategória od 7 – 10 rokov;
• staršia veková kategória od 11 – 14 rokov.

Účastník, ktorý obsadil prvé miesto vo svojej kategórii viac nemôže súťažiť v tej istej kategórii ; na festivale vystúpi ako víťaz minulých ročníkov festivalu v revuálnej časti.

Pravidlá a prihlášku si môžete stiahnúť na našej webovej stránky: www.kultura-kovacica.com/dokumenty

Písomné prihlášky v určenom čase zaslať na adresu :
DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA
ul. M.Tita 46
26210 Kovačica
s poznámkou: Prihláška na festival
Rozspievané klenoty 2020
alebo e-mailom na adresu : dkulture@gmail.com .
Ďalšie informácie o Festivale Rozspievané klenoty možno získať na číslach
013 661-112, 013 660-666
062 8850 814 Ján Tomáš a
062 881 53 76 Pavel Tomáš st.
a na web stránke www.kultura-kovacica.com

Radi Vás uvítame v Kovačici na festivale Rozspievané klenoty 2020.