Z Nadlaku 1. cena k nám

29 septembra, 2019

Víťazom 21. festivalu Cez Nadlak je… je predstaviteľ nášho Domu kultúry Pavel Ďuriš


Festival sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je… prebiehala v dňoch 27. až 29. septembra v Rumunsku, v Nadlaku.
Na podujatí sa zúčastnilo 30 spevákov z Rumunska, Srbska a Maďarska. Kovačicu predstavovali 4 speváci: V najmladšej vekovej kategórii súťažila Hana Barcová, v strednej Anna Ďurišová a v najstaršej vekovej kategórii: Tereza Jonášová, Michaela Marková a Pavel Ďuriš.

Každý z účastníkov sa predstavil dvoma slovenskými ľudovými piesňami a sprevádzal ich 10-ćlenný Festivalový orchester Sálašan pod vedením Ondreja Maglovského.
Odborná porota pracovala v zložení: Kristína Žukánová, Mária Beňáková, Slovenka Benková-Martinková, Ján Šutinský, a Juraj Súdi. Moderátori programu boli Martina Palyová a Juraj Cigáň.
Odborná porota udelila nasledovné ceny:
Cena Aradskej oblasti DZSČR: Hana Krajčoviczová, Bekešská Čaba
Cena časopisu Naše snahy: Alexander Antonovič – Milincean, Nadlak
Cena Mesta Nadlak: Jasmína Annamária Poláčeková, Nadlak
Cena poslanca DZSČR: Alexia Ferenčiková, Nadlak
Cena Dotyku ľudskosti pre najstaršieho súťažiaceho: Pavel Ďuriš, Kovačica
Cena Dotyku ľudskosti pre najmladšiu súťažiacu: Alexia Ferenčiková, Nadlak
Špeciálne ceny: Teodora Hírešová Nadlak,
Simona Sýkorová Báčsky Petrovec a
Michaela Šimeková Laliť
Cenu orchestra: Lea Jašová, Stará Pazova

Najmladšia kategória 6 – 12 rokov
1. cena Ema Velegová, Nadlak
2. cena Marek Škabla, Selenča
3. cena Martina Moldovanová, Nadlak

Stredná kategória 13 – 18 rokov
1. cena Andrea Fabriová, Nadlak
2. cena Martina Agarská, Boľovce
3. cena Kristína Benciová, Nadlak

Najstaršia kategória ponad 18 rokov

1. cena Pavel Ďuriš, Kovačica
2. cena Anna Jašová, Stará Pazova
3. cena Nina Francistyová, Kysáč