finálna časť festivalu Rozspievané klenoty 2021

30 októbra, 2021

Záverečná, vojvodinská časť festivalu Rozspievané klenoty 2021 odznela v sobotu, 30. októbra

Na festivale sa zúčastnilo 22 mladých spevákov z Aradáča, Bingule, Jánošíka, Kovačice, Kysáča, Padiny, Selenče a z Vojlovice:
Emina Roháriková (Padina), Hana Petrášová Selenča, Gabriela Anušiaková Kysáč, Ema Hrková Kovačica, Iskra Stamenovová Kovačica, Dajana Pavlovová Selenča, Sára Alexandra Sucháneková (Padina), Valentína Čriepková Vojlovica, Naďa Červenová Kysáč, Lea Častvenová Binguľa v mladšej vekovej kategórii a
Sára Mitrovićová Vojlovica, Martin Holok Vojlovica, Alexander Asodi Kysáč, Lenka Hodoličová Báčsky Petrovec, Luka Meseldžija Selenča, Ivona Stvorcová Kovačica, Anna Elena Zvarová Aradáč, Patrik Jocha Selenča, Martin Benka Kovačica, Viktória Bačúrová Padina, Stefánia Šterbová Jánošík, Adriana Čížiková Padina v staršej vekovej kategórii.
Festivalová porota pracovala v zložení : Ján Dišpiter, Alžbeta Hriešiková Juraj Súdi st.
Podľa rozhodnutia poroty ceny si vyspievali
v mladšej vekovej kategórii:
Dajana Pavlovová zo
Selenče (1. cena), Ema Hrková z Kovačice (2. cena) a Hana Petrášová zo Selenče
(3. cena)a v staršej vekovej kategórii traja chlapci:
Patrik Jocha zo Selenče (1.cena), Alexander Asodi z Kysáča (2. cena) a Luka Meseldžija zo Selenče (3. cena).

Spevákov sprevádzal 14-členný orchester v zložení:

Pavel Tomáš ml. Šandor Ďerfi, Dominik Kizúr, Hana Barcová, Katarína Válovcová, Paulina Litavská а
Martina Benková (husle) , Апnа Ďurišová (flauta) Šamu Kiš(klarinet), Pavel Tomáš st.(harmonika),
Vladimír Kolárik(cimbal), Jozef Kováč (viola), Branislav Kováč a Luka Stojković(kontrabas).
Orchester pripravil Pavel Tomáš ml.
Úpravu javiska mali na starosti Ženský spolok Kovačica.
Program moderovali Natália Siantová, Matej Hrk a Ivor Brtka . Konferansu pripravila Eva Poliaková-Hrková.
Festival finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstvo
kultúry a informovania republiky Srbsko a Obec Kovačica.


Ďakujeme mladým interpretom za krásny prednes. a všetkým partnerom podujatia za spoluprácu.