Predstavenie Kabaret 2 v Kovačici

10 apríla, 2022

V nedeľu 10. apríla v našom Dome kultúry hosťovali divadelníci Fedor teátra z Padiny s predstavením pod názvom Kabaret 2 .

Výborný výkon hercov z Padiny a Kovačice si prišlo pozrieť početné obecenstvo.

Predstavenie režíroval Fedor Popov.  Hrajú: Magdaléna Štaubová, Anastazija Ondríková, Irena Ondríková, Ivan
Cicka a Žeľko Marušník.
Vstupenky sa nepredávali, ale priaznivci divadla mohli do pripravenej pokladnice vhodiť dobrovoľný príspevok.
Tento divadelný projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.