Proslava Međunarodnog dana žena 2020

8 marta, 2020

Učenici Osnovne škole mlada pokolenja iz Kovačice učestvuju svake godine u proslavama Međunarodnog dana žena

i ove godine su pripremili bogat kulturno-umetnički program.

U Sali Doma kulture u Kovačici organizovali su program, koji su učenici i nastavnici posvetili svojim majkama, nastavnicama, bakama i svim ženama. Program se sastojao od reciatacija, plesova, pesama a predstavili su se i horovi, Kvintet i 2 orkestra osnovne škole, kao i dve folklorne grupe.

Sala Doma kulture bila je ispunjena do poslednjeg mesta i prema reakcijama publike , moglo se zaključiti da je program uspeo u celini.