Výzva na účasť na Letí pieseň, letí 2023

21 septembra, 2023

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva skladateľov,
upravovateľov, textárov a interpretov, aby sa zúčastnili 25. festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí 2023, ktorý
sa bude konať v nedeľu, 10. decembra 2023 v Dome Kultúry 3. októbra v Kovačici.

Podmienky účasti na festivale:

Autori môžu na festival poslať najviac dve skladby, ktoré sú hudobným obsahom a textom primerané festivalu pre deti;
Texty skladieb a ich interpretácia majú byť v slovenskom jazyku;
Skladby na festivale interpretujú deti do 14. rokov;

Autori skladieb sú povinní zaslať notový materiál s textom, prípadne audio nahrávku skladby do 23. októbra 2023, na adresu:

DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA
ul. M.Tita 46
26210 Kovačica
s poznámkou: Prihláška na festival Letí pieseň letí 2023
alebo e-mailom na adresu : dkulture@gmail.com
Prihlášku si možno stiahnuť na web stránke :      TU
.

Ďalšie informácie o Festivale Letí, pieseň letí možno získať na číslach:

062 8850 814 – Ján Tomáš, riaditeľ,
062 881 53 76 Pavel Tomáš st. ,
v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov na 021/54 55 70 a na
web stránke : www. kultura-kovacica.com

vyzva-plagat -web