Mesiac: máj 2020

21 mája, 2020

Prijímacia skúška na hudobnú školu sa vzhl’adom na  situáciu vsúvislosti spandémiou uskutoční 23. júna 2020. o 13:00 v priestoroch Hudobnej škole v Zreňanine. Nástroje, o ktoré sa môžu deti uchádzať, sú klavír, harmonika, husle a gitara. Prihlášky na skúšku je možné zaslať e-mailom na adresu   office@josif.edu.rs. V e-maile je potrebné uviesť meno dieťaťa, dátum narodenia a…