Finalni deo festivala Rozspievane klenoty

24 oktobra, 2020

U subotu, 24. oktobra, održao se finalni deo 28. festivala Rozspievane klenoty 2020

Na festivalu je nastupilo20 interpretatora iz osam slovačkih vojvođanskih sredina: Bačkog Petrovca, Belog Blata, Kisača, Padine, Selenče, Stare Pazove, Vojlovice i Kovačice.
U okviru mlađe grupe predstavilo se 11 izvođača: Katarina Martišova, Daria Poničanova, Lucia Valovcova, Dajana Pavlovova, Anita Bogdanović, Sara Poničanova, Timea Tomanova, Lea Jašova, Martin Holok, Petra Gedelovska, Ana Košutova
a u okviru starije grupe od 9 izvođača: Simona Sikorova, Bojan Čorba, Davorin Gašparovski, ​​Marina Bogdanović, Katarina Valovcova, Mia Kokavcova, Adriana Čižikova, Maria Magdalena Tornošova i Natalia Bačurova.
Prema oceni stručnog žirija u sastavu: Mariena Stonković Krivakova, Ivan Babka i Jan Dišpiter, nagrade su dobili:
Lea Jašova iz Stara Pazove (1. nagrada stručnog žirija)
Martin Holok z Vojlovice (2. nagrada stručnog žirija)
Lucia Valovcova z Kovačice (3. nagrada stručnog žirija)
U mlađoj a u starijoj kategoriji:
Natalia Bačurova iz Padine (1. nagrada stručnog žirija)
Maria-Magdalena Tornjošova iz Kovačie (2. nagrada stručnog žirija)
Simona Sikorova iz Bačkog Petrovca (3. nagrada stručnog žirija).

Nagrada publike pripala je Dariji Poničanovoj iz Padine i Mariji-Magdaleni Tornjošovoj iz Kovačice.
Nagrade su dodelili Anička Birešova, direktorka osnovne škole, i Jan Tomaš, direktor Doma kulture.
Nagradu za najlepšu nošnju dobili su Davorin Gašparovski iz Selenče i Timea Tomanova iz Padine, od strane Posebne komisije koju su činili Katarina Mikulić, Pavel Urban i Željko Suhanek.
Nagrađena je i najmlađa pevačica Katarina Martišova iz Bielog Blata.
Pevače je pratio jedanaestočlani orkestar predvođen Pavelom Tomašem ml.,u sastavu:
Pavel Tomaš ml. – violina, Kristina Cickova – violina, Una Brtkova – violina, Miluška Čuvarova – violina, Tina Vestekova – violina, Ana Đurišova – flauta, Pavel Tomaš st. – harmonika, Patrik Cicka – harmonika, Sara Benkova – gitara, Jožef Kovač – kontra i Pavel Đuriš – kontrabas.

Nagrade su obezbedili organizatori festivala Osnovna škola „Mlada pokolenja“ Kovačica i Dom kulture „3. oktobar“ Kovačica. Festival su finansijski podržali Kancelarija za Slovake u dijaspori i Opština Kovačica.
Moderatori festivala su bili Ema Čižikova i Stanislav Suhanek. Tekst moderatora pripremio je g. uč. Zuzana Putnik.
Zahvaljujemo se mladim izvođačima, članovima orkestra na prelepom nastupu i svim suorganizatorima i partnerima manifestacije na saradnji.

Foto: Želko Suchanek