Koncert solista Kovačica 2019

21 aprila, 2019

U nedelju, 21. aprila 2019. godine u kovačičkom Domu kulture održan je
Koncert solista slovačkih narodnih pesama.

ispred pune dvorane nastupilo je 26 pevača, koji su u prošlosti predstavljali

Kovačicu na Međunarodnom festivalu solista originalnih slovačkih narodnih
pesama „Stretnutie v pivnickom poli“.
Na poziv Pavla Tomaša, inicijatora događaja, odazvali su se i nastupili:

Jan Bartoš, Marina Zdihanova, Vlasta Pešić sa muzičkom podrškom svog sina

Mihajla, trio Eva i Anita Petrakove i Jasmina Horniačekova, Pavel Đuriš

sa ćerkom Anjičkom, duet Katarina i Tereza Jonašove, Jasmina Poliakova sa
ćerkom Tatianom, Katarina Veselinović, Jarmila Jonašova, Zlatko Karlečik, Ana
Dišpiterova, Jan Harmadi, Eva Omastova, Ivana Hriešikova sa ćerkom Hanom, Ana
Kišova, Gabriela Feketova, Ana Lenhartova, Jarmila Hajkova, Želimir Halupa sa
ćerkom Valentinom, Lidia Karkušova, Tatiana Jaškova, Ljubka Boleracova-
Poliakova i Pavel Tomaš st.

Pevače je pratio narodni orkestar pod dirigentskom palicom Pavla Tomaša ml. u
sledećem sastavu:
Pavel Tomaš ml.- violina
Ivan Šandor – violina
Kristína Cickova – violina
Una Brtkova – violina
Miluška Čuvarova – violina
Ana Đurišova – flauta
Pavel Tomaš st. – harmonika
Patrik Cicka – harmonika
Vladimír Kolarik – cimbal
Jožef Kovač – kontra
Pavel Đuriš – kontrabas

Konferansu je vodila Anička Chrćanova.