apríl 6, 2017

Interná hodina v Kovačici

  Vysunuté oddelenie základného hudobného vzdelania ZUŠ Josifa Marinkovic Zrenjanin a Dom kultúry 3.októbra Kovačica zorganizovali internú hodinu pre študentov sekcie pre akordeón, gitaru a klavír v MS Kovačica, kde vystúpilo 20 študentov tejto školy. Študentov podporili učitelia, rodičia a priatelia.    

marec 8, 2017

Oslava Medzinárodného dňa žien v Dome kultúry Kovačica

Program v podaní detí z predškolskej ustanovizne Kolibri a žiakov Základnej školy Mladé pokolenia z Kovačice venovaný Dňu žien.    


by zelimirbartos@gmail.com         contact:   062 8850 813